12.V Opaleń - AK Kampinos

Idź do spisu treści

Menu główne

12.V Opaleń

Środowisko > Wydarzenia > 2012

Dnia 12 maja w Środowisko „Grupy Kampinos” AK zorganizowało Ognisko Partyzanckie, przy współudziale Władz Dzielnicy Bielany i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, na polanie w Opaleniu.
W spotkaniu wzięli udział weterani „Grupy Kampinos” AK, oraz Młodzieżowa Grupa AK „Kampinos”.
Przy pomniku poległych partyzantów odśpiewano wspólnie Hymn Narodowy, złożono wieńce i zapalono znicze. Pan Henryk Ratyński opowiedział o tragicznych wydarzeniach z 28 stycznia 1944,  kiedy to Niemcy zajęli partyzancki magazyn broni w Opaleniu.    
Na uroczystoś
ć przybyli wiceburmistrz Gminy Bielany Pan Marek Lipiński oraz delegacja Dyrekcji Parku Narodowego.
Potem uczestnicy uroczystości śpiewali przy ognisku piosenki partyzanckie i piekli kiełbaski.
Tam też została zaprezentowana Młodzieżowa Grupa AK „Kampinos” która odbyła swoje pierwsze ćwiczenia z musztry oraz strzelania z broni pneumatycznej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego