9.III Zebranie - AK Kampinos

Idź do spisu treści

Menu główne

9.III Zebranie

Środowisko > Wydarzenia > 2012
 

9 marca 2012 r. w siedzibie Środowiska „Grupy Kampinos” AK w Warszawie przy ul. Wrzeciono 5a odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Środowiska. Asystę sztandarową stanowili rekonstruktorzy w umundurowaniu Armii Krajowej.

Porządek obrad obejmował m.in. sprawozdania: prezesa ppor. Leszka Mroczkowskiego, skarbnika i komisji rewizyjnej, a także wystąpienia: inspektora Okręgu Warszawa-Powiat mjr. Jerzego Koszady i prezesa Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej Urszuli Przymus. Po dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Środowiska „Grupy Kampinos” i dokonano wyboru nowego Zarządu w następującym składzie:

Prezes: ppor. Leszek Andrzej Mroczkowski
I Wiceprezes: Ryszard Piekarski
II Wiceprezes: por. Tadeusz Budzyński
Skarbnik: Irena Wróblewska
Sekretarz: Antonina Komorowska
Członek do zadań specjalnych: sierż. Stanisław Piotrkowski

Nowy Zarząd został zobowiązany przez uczestników zebrania do powołania Zespołu ds. Strony Internetowej. Zgłoszono też wniosek o powołanie Grupy Rekonstrukcji Historycznej przy Środowisku „Grupy Kampinos” AK.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego