Kalendarium - AK Kampinos

Idź do spisu treści

Menu główne

Kalendarium

Środowisko

KALENDARIUM
Uroczystości Wojskowych i Patriotyczno – Religijnych
Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK, w 2018 roku

  1.   12 maja /sobota/ Julinek
Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia
        Cross z historią w tle – V Bieg Pamięci Żołnierzy „Grupy Kampinos” AK – edycja   
        jubileuszowa.
       
Autokar z pod Huty Arcelor-Mittal Warszawa godz. 10.30

 2.  27 maja /niedziela/ godz. 12.00 Wiktorów
      
Uroczystość na cmentarzu w Wiktorowie pamięci pomordowanych podczas    
       konspiracji przez zaborowskich żandarmów
       szczegóły do ustalenia
      
3.   24 czerwca  /niedziela/  godz. 15.00,  Sieraków.
        
Uroczystość przy pomniku pamięci  pięciu żołnierzy kadry dowódczej dywersji bojowej
        VIII Rejonu  , poległych w  dniu 24 czerwca 1944 r. w wyniku zdradzieckiej  zasadzki   
        niemieckich żandarmów.
        - Msza Święta Polowa
        - Złożenie kwiatów
        - Przemówienia
        Uroczystość organizuje Wójt Gminy Izabelin, z udziałem  Środowiska „Grupa Kampinos” AK;
        kwiaty, sztandar.
        Dojazd: komunikacja miejska.

  4.   1 sierpnia  /środa/  Laski  - Gmina Izabelin, godz. 9.00
Cmentarz  Wojenny, na którym spoczywają żołnierze września 1939 r. oraz pomordowani przez okupanta żołnierze konspiracji VIII Rejonu, oraz polegli w Powstaniu Warszawskim.   
Złożenie kwiatów, przemówienia.
 Cmentarz  w  Zakładzie  Niewidomych w Laskach. - grób  dowódcy  VIII  Rejonu
i  „Grupy Kampinos”,  płk. Józefa  Krzyczkowskiego,  ps. „Szymon”.
Złożenie kwiatów, przemówienia.
        Uroczystość organizuje Środowisko „Grupa Kampinos” AK, kwiaty, sztandar.
        Dojazd: komunikacja miejska.

  5.   5 sierpnia /niedziela/   Uroczystość w Młocinach upamiętniająca 74 rocznicę bitwy o
        lotnisko  bielańskie, w dniach 1 i 2 sierpnia 1944 r., co było zadaniem powstańczym VIII    
        Rejonu.
        godz. 12.00,
Msza Św. w Kościele p. w. Matki Bożej Królowej Pokoju
        przy ulicy Dzierżoniowskiej 7.
Po Mszy Świętej uroczystość  przy pomniku, składanie wieńców, przemówienia.
Uroczystość  organizuje  Urząd Dzielnicy Bielany  przy  udziale Środowiska
„Grupa Kampinos” AK, kwiaty, sztandar.
        Dojazd: komunikacja miejska.

  6.   19  sierpnia  /niedziela/   Uroczystość przy Cmentarzu Powstańczym w Wierszach.
        
Szczegóły do ustalenia.
  


7.  26  sierpnia  /miedziela/   godz.  13.00, Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Kostki,
        ul. Hozjusza 2, Warszawa
      Uroczysta  Koncelebrowana Msza Święta w intencji poległych
żołnierzy oddziałów     
      powstańczych z Żoliborza i Starówki oraz oddziałów „Grupy Kampinos” AK,  
      w 74 rocznicę walk na Dworcu Gdańskim.
        Po Mszy przejazd autokarem pod pomnik upamiętniający poległych w walkach o Dworzec        
        Gdański przy ulicy Mickiewicza / Gen. Zajączka, składanie wieńców, modlitwa.

        Uroczystość organizuje Urząd Dzielnicy Warszawa- Żoliborz przy udziale Środowiska
        „Grupa Kampinos”AK;  kwiaty, sztandar.
        Dojazd: komunikacja miejska.

  8.   02 września /niedziela/  Truskaw
Pociecha
godz. 9.30 Truskaw - pętla autobusowa.

Złożenie wieńca, zapalenie zniczy modlitw ai przemówienia przy pomniku upamiętniającym zamordowanie przez Niemców w 1943 roku, 100 mieszkańców Truskawia oraz rozgromienie
w nocy 2/3 września 1944 roku, dwóch batalionów zbrodniczych oddziałów RONA.
Dojazd - komunikacja miejska.
Godz. 11.00 Pociecha - Uroczystości walk pod Pociechą
Msza Święta Polowa, z asystą Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej. Wystąpienia, poczęstunek.

Uroczystość  organizuje   Urząd  Gminy  Izabelin   i Stowarzyszenie Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej i ich Komendanta płk. Jerzego Strzałkowskiego przy  udziale Środowiska „Grupa Kampinos”AK; Kwiaty sztandar.
Dojazd: od pętli w Truskawiu busami podstawionym przez Wójta Gminy Izabelin.

  9.  30 września /niedziela/  Budy Zosine, godz. 12.00
Uroczystość przy
Cmentarzu Powstańczym,  w 74 rocznicę największej partyzanckiej bitwy II wojny światowej, jaką przedzierając się w Góry Świętokrzyskie stoczyła „Grupa Kampinos” AK  pod  Jaktorowem”.
        
- Uroczysta Msza Święta Polowa, sztandar
- Apel poległych,
- składanie wieńców,
- przemówienia okolicznościowe.
- spotkanie na tradycyjnej „grochówce”.
Uroczystość organizuje Wójt Gminy Jaktorów
        Autokar z pod Huty Arcelor-Mittal Warszawa
        Szczegóły do uzgodnienia

 10.  11  listopada /niedziela/ godz. 10.00
Izabelin

          - Godz. do ustalenia
Msza Święta w  Kościele  Parafialnym w  Izabelinie,
         po mszy złożenie  kwiatów i zapalenie zniczy  przed tablicami na  dzwonnicy poświęconymi pamięci:
      kpr. pchor. Józefa Niegodzisza,  ps. „Józef II" , który poległ w starciu z żandarmami dnia    
      1 czerwca 1943 r., w czasie ubezpieczania transport materiałów wybuchowych.
         por. Janusza Langnera ps. „Janusz", d-ca  I batalionu VIII Rejonu AK, który poległ w dniu
         2 sierpnia 1944 r.,  prowadząc natarcie na lotnisku bielańskim.
         Wojciecha Borzęckiego  ps.  Świętoszek", sekretarza Nadleśnictwa,  który obsługiwał   
         zainstalowaną tam, tajną radiostację.  Zamordowany po okrutnych torturach,  przez niemieckich   
         żandarmów 11 listopada 1943 r.
Po uroczystościach na terenie kościoła przejazd na ulicę Leśną, złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy przed tablicą poświęconą pamięci spalonym żywcem w dniu 11 listopada 1943 r. przez   
niemieckich żandarmów matki  pchor. Franciszka Sznajdra  ps. „Dąb II” i właścicielki domu   
Zofii Raciborskiej.
         Uroczystość organizuje Wójt Gminy Izabelin i Środowisko „Grupa Kampinos”    Zarząd Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego