Kalendarium - AK Kampinos

Idź do spisu treści

Menu główne

Kalendarium

Środowisko

KALENDARIUM
Uroczystości Wojskowych i Patriotyczno – Religijnych
Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK, w 2017 roku

1. 13 maja /sobota/ Julinek
Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia
Cross z historią w tle – IV Bieg Pamięci Żołnierzy „Grupy Kampinos” AK.
Autokar z pod Huty Arcelor-Mittal Warszawa godz. 10.30

2. 25 czerwca /niedziela/ godz. 15.00, Sieraków.
Uroczystość przy pomniku pamięci pięciu żołnierzy kadry dowódczej dywersji bojowej
VIII Rejonu , poległych w dniu 24 czerwca 1944 r. w wyniku zdradzieckiej zasadzki
niemieckich żandarmów.
- Msza Święta Polowa
- Złożenie kwiatów
- Przemówienia
Uroczystość organizuje Wójt Gminy Izabelin, z udziałem Środowiska „Grupa Kampinos” AK;
kwiaty, sztandar.
Dojazd: komunikacja miejska.


3. 1 sierpnia /wtorek/ Laski - Gmina Izabelin, godz. 14.00
Cmentarz Wojenny, na którym spoczywają żołnierze września 1939 r. oraz pomordowani przez
okupanta żołnierze konspiracji VIII Rejonu, oraz polegli w Powstaniu Warszawskim.
Złożenie kwiatów, przemówienia.
Cmentarz w Zakładzie Niewidomych w Laskach. - grób dowódcy VIII Rejonu
i „Grupy Kampinos”, płk. Józefa Krzyczkowskiego, ps. „Szymon”.
Złożenie kwiatów, przemówienia.
Uroczystość organizuje Środowisko „Grupa Kampinos” AK, kwiaty, sztandar.
Dojazd: komunikacja miejska.


4. 6 sierpnia /niedziela/ Uroczystość w Młocinach upamiętniająca 73 rocznicę bitwy o
lotnisko bielańskie, w dniach 1 i 2 sierpnia 1944 r., co było zadaniem powstańczym VIII
Rejonu.
godz. 12.00, Msza Św. w Kościele p. w. Matki Bożej Królowej Pokoju
przy ulicy Dzierżoniowskiej 7.
Po Mszy Świętej uroczystość przy pomniku, składanie wieńców, przemówienia.
Uroczystość organizuje Urząd Dzielnicy Bielany przy udziale Środowiska
„Grupa Kampinos” AK, kwiaty, sztandar.
Dojazd: komunikacja miejska.


5. 20 sierpnia /miedziela/ Uroczystość przy Cmentarzu Powstańczym w Wierszach.
Szczegóły do ustalenia.

6. 27 sierpnia /miedziela/ godz. 13.00, Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Kostki,
ul. Hozjusza 2, Warszawa
Uroczysta Koncelebrowana Msza Święta w intencji poległych żołnierzy oddziałów
powstańczych z Żoliborza i Starówki oraz oddziałów „Grupy Kampinos” AK,
w 73 rocznicę walk na Dworcu Gdańskim.
Po Mszy przejazd autokarem pod pomnik upamiętniający poległych w walkach o Dworzec
Gdański przy ulicy Mickiewicza / Gen. Zajączka, składanie wieńców, modlitwa.
Uroczystość organizuje Urząd Dzielnicy Warszawa- Żoliborz przy udziale Środowiska
„Grupa Kampinos”AK; kwiaty, sztandar.
Dojazd: komunikacja miejska.


7. 03 września /niedziela/ Truskaw – Pociecha
godz. 9.30 Truskaw - pętla autobusowa.
Złożenie wieńca, zapalenie zniczy modlitw ai przemówienia przy pomniku upamiętniającym
zamordowanie przez Niemców w 1943 roku, 100 mieszkańców Truskawia oraz rozgromienie
w nocy 2/3 września 1944 roku, dwóch batalionów zbrodniczych oddziałów RONA.
Dojazd - komunikacja miejska.
Godz. 11.00 Pociecha - Uroczystości walk pod Pociechą
Msza Święta Polowa, z asystą Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej. Wystąpienia,
poczęstunek.
Uroczystość organizuje Urząd Gminy Izabelin i Stowarzyszenie Pamięci Powstańczych
Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej i ich Komendanta płk. Jerzego
Strzałkowskiego przy udziale Środowiska „Grupa Kampinos”AK; Kwiaty sztandar.
Dojazd: od pętli w Truskawiu busami podstawionym przez Wójta Gminy Izabelin.


8. 16 września /sobota/ Laski – Cmentarz Wojenny 1939 - 1945, godz. 11.00
Uroczysta Msza Święta za poległych żołnierzy Wojska Polskiego w Kampanii Wrześniowej,
oraz pomordowanych i poległych żołnierzy konspiracji i Powstania Warszawskiego
.
Uroczystość organizuje Wójt Gminy Izabelin. Kwiaty, sztandar.
Dojazd: komunikacja miejska.


9. 24 września /niedziela/ Budy Zosine, godz. 12.00
Uroczystość przy Cmentarzu Powstańczym, w 73 rocznicę największej partyzanckiej bitwy
II wojny światowej, jaką przedzierając się w Góry Świętokrzyskie stoczyła „Grupa
Kampinos” AK pod Jaktorowem”.
- Uroczysta Msza Święta Polowa, sztandar
- Apel poległych,
- składanie wieńców,
- przemówienia okolicznościowe.
- spotkanie na tradycyjnej „grochówce”.
Autokar z pod Huty Arcelor-Mittal Warszawa
Szczegóły do uzgodnienia


10. 11 listopada /sobota/ godz. 10.00 Izabelin
- Godz. do ustalenia – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Izabelinie,
po mszy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicami na dzwonnicy poświęconymi
pamięci :
kpr. pchor. Józefa Niegodzisza, ps. „Józef II” , który poległ w starciu z żandarmami
1. czerwca 1943 r., w czasie ubezpieczania transport materiałów wybuchowych.
por. Janusza Langnera ps. „Janusz”, d-ca I batalionu VIII Rejonu AK, który poległ w dniu
2 sierpnia 1944 r., prowadząc natarcie na lotnisku bielańskim.
Wojciecha Borzęckiego ps. Świętoszek”, sekretarza Nadleśnictwa, który obsługiwał
zainstalowaną tam, tajną radiostację. Zamordowany po okrutnych torturach, przez niemieckich
żandarmów 11 listopada 1943 r.
Po uroczystościach na terenie kościoła przejazd na ulicę Leśną, złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy przed tablicą poświęconą pamięci spalonym żywcem w dniu 11 listopada 1943 r. przez
niemieckich żandarmów matki pchor. Franciszka Sznajdra ps. „Dąb II” i właścicielki domu
Zofii Raciborskiej.
Uroczystość organizuje Wójt Gminy Izabelin i Środowisko „Grupa Kampinos”


Zarząd Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego