O fundacji - AK Kampinos

Idź do spisu treści

Menu główne

O fundacji

Fundacja Niepodległa RP Kampinoska

Działamy ponad rok, przez ten czas zorganizowaliśmy wiele inscenizacji historycznych oraz innych projektów historyczno - edukacyjnych, upamiętniających działania Grupy Kampinos AK. Aby usystematyzować nasze działania i uzyskać osobowość prawną, powołaliśmy fundację "Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska".

Wyciąg ze statutu:


Cele działalności fundacji:

Celem Fundacji jest; działalność oświatowo - kulturalna szczególnie w zakresie kultywowania historycznej pamięci narodowej, działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizację rekonstrukcji wydarzeń historycznych
b. organizowanie spotkań patriotycznych, spektakli historycznych
c. wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych których celem jest podtrzymywanie pamięci narodowej o bohaterach Rzeczpospolitej
d. organizowanie koncertów, występów, wystaw, prac młodych pasjonatów odtwarzania historii w kraju i zagranicą,
e. propagowanie rozwoju edukacji historycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji patriotycznej,
f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
g. restauracja, odnowa, i konserwacja obiektów historycznych, a także rekonstrukcja takich obiektów.


Fundacja "Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska"
Siedziba: ul. Zygmunta Krasińskiego 19, 05-080 Izabelin
NIP: 118-208-99-79
REGON: 146502642
Nr. tel.: 603 684 819, 888 720 312
E-mail: akkampinos@gmail.com

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego