27.VII Święto Pułkowe

27 lipca 2014 roku, na zaproszenie Prezesa Zarządu Środowiska Zgrupowania Stołpecko – Nalibockiego i Rodzin AK – Macieja Downara Zapolskiego, zarząd Grupy Kampinos AK wraz z kombatantami uczestniczył w obchodach Święta Pułku, zorganizowanego po raz pierwszy od 1944 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii im. 27 Pułku Ułanów.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Wierszach. Później nastąpiło złożenie kwiatów na cmentarzu partyzanckim, następnie w Centrum Kultury Izabelin organizatorzy przybliżyli publiczności historię 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Szczególnie mocno podkreślona została kwestia Święta Pułkowego w tradycji kawalerii oraz działania 27 Pułku na terenie Puszczy Kampinoskiej. Prelekcję urozmaiciły występy młodych artystów – Aleksandry Malczyk i Daniela Olborskiego.

Umieszczono w kategorii: WYDARZENIA, 2014 r.