Filmy z 2012 r.

Wiersze. Inscenizacja historyczna zrobiona z ogromnym rozmachem ,w roli głównej między innymi prawdziwy samolot imitujący malowaniem siły Luftwaffe.Post scriptum do filmu „Rzeczpospolita Kampinoska 2012”.Inscenizacja walk Grupy Kampinos AK na terenie przyległym do kościoła św. Rocha w Lipkowie na pamiątkę ostatniej bitwy stoczonej przez Grupę Kampinos AK 29 września 1944r.

Mini „etiuda” nt. sugestywnej i brawurowej roli granatowego policjanta – kolaboranta podczas rekonstrukcji historycznej „Rzeczpospolita Kampinoska 2012” w Lipkowie k/ Izabelina.