O fundacji

Działamy od 2013 roku, przez ten czas zorganizowaliśmy wiele inscenizacji historycznych oraz innych projektów historyczno – edukacyjnych, upamiętniających działania Grupy Kampinos AK. Aby usystematyzować nasze działania i uzyskać osobowość prawną, powołaliśmy fundację „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska”.

Cele działalności fundacji: Celem Fundacji jest; działalność oświatowo – kulturalna szczególnie w zakresie kultywowania historycznej pamięci narodowej, działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizację rekonstrukcji wydarzeń historycznych
  2. organizowanie spotkań patriotycznych, spektakli historycznych
  3. wspieranie inicjatyw społeczno – kulturalnych których celem jest podtrzymywanie pamięci narodowej o bohaterach Rzeczpospolitej
  4. organizowanie koncertów, występów, wystaw, prac młodych pasjonatów odtwarzania historii w kraju i zagranicą,
  5. propagowanie rozwoju edukacji historycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji patriotycznej,
  6. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  7. restauracja, odnowa, i konserwacja obiektów historycznych, a także rekonstrukcja takich obiektów.

Fundacja „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska”

ul. Zygmunta Krasińskiego 19,
05-080 Izabelin

NIP: 118-208-99-79
REGON: 146502642
tel.: 603 684 819
tel.: 888 720 312

nrk@akkampinos.pl