8 faktów o „Grupie Kampinos” AK – mjr Jerzy Koszada

„Grupa Kampinos” i „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska”, które wraz z Warszawą walczyły w Powstaniu Warszawskim, nie zawsze są dostrzegane i należycie doceniane. Powoduje to, że to ważne dla historii Powstania Warszawskiego wydarzenie jest w wielu publikacjach i prezentacjach dotyczących Powstania Warszawskiego marginalizowane lub całkowicie pomijane.

Przytaczamy 8 faktów historycznych, które uzasadniają uwzględnianie w historii Powstania Warszawskiego, historii tego zgrupowania.

Autor tekstu przed wystawą plenerową jego projektu, która znajduje się w miejscowości Wiersze. Przedstawia ona historię „Grupy Kampinos” AK.

8 faktów historycznych o działaniach „Grupy Kampinos”

  1. Była jedyną dużą jednostką bojową Powstania Warszawskiego, liczącą ponad 2700 żołnierzy, w skład której, obok oddziałów powstańczych Okręgu Warszawskiego AK, wchodziły, liczące ok. 1000 partyzantów oddziały Zgrupowania Stołpecko – Nalibockigo AK, przybyłe z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
  2. Była jedyną jednostką Powstania Warszawskiego, w której walczył, liczący ok.700 ułanów, Dywizjon kawalerii.
  3. Była jedyną dużą jednostką bojową, która przez cały okres Powstania działała poza granicami Warszawy, na wyzwolonych własnymi silami terenach Puszczy Kampinoskie, osłaniając Warszawę od północy i wspierając ją zbrojnie.
  4. Była jedyną dużą jednostką Powstania Warszawskiego, która wykonała rozkaz gen. „Bora” z dn. 14 sierpnia 1944 r., kierując do Warszawy ok. 1000 dobrze uzbrojonych partyzantów. W dniach 20 i 22 sierpnia stoczyli oni krwawy bój na Dworcu Gdańskim, gdzie ok. 500 ich poległo.
  5. Grupa Kampinos Przeprowadziła ok. 50 akcji bojowych zabijając ok. 1300 wrogów i ok. 470 raniąc. Sama złożyła ofiarę ok.770 poległych i ok. 588 rannych. Szczególnie spektakularne i efektywne było uderzenie na Truskaw, gdzie w nocy 2/3 września rozgromiono pułk RONA, znany z mordów, grabieży i gwałtów dokonywanych na warszawskiej Ochocie. Była to największa klęska tych zbrodniczych oddziałów w Powstaniu Warszawskim i przyczyniła się do zakończenia działalności bojowej oddziałów RONA.
  6. Z 61 zrzutów alianckich dla Warszawy, 22 podjęła „Grupa Kampinos”, skąd do Warszawy dostarczane były przez oddziały odsieczy i specjalne oddziały transportowe.
  7. „Grupa Kampinos” była jedyną dużą jednostką bojową Powstania Warszawskiego, która nie skapitulowała. Cały swój potencjał bojowy wykorzystała w ostatniej bitwie, stoczonej 29 września pod Jaktorowem. Była to największa bitwa partyzancka II wojny światowej po tej stronie Wisły.
  8. Teren zajmowany przez „Grupę Kampinos” był przez cały okres Powstania jedynym obok Warszawy terenem wolnym od okupanta. Przyjęło się wówczas nazywać ten teren „NIEPODLEGŁĄ RZECZPOSPOLITĄ KAMPINOSKĄ”. Zostało to udokumentowane i upamiętnione wzniesieniem w 2004 roku w Wierszach, pomnika „NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ KAMPINOSKIEJ”