„Pamięci tamtych dni…”

Zapraszamy do oglądania wystawy „Pamięci tamtych dni… 1944r.”

Wystawa na 20 dużych planszach obrazuje działania powstańcze, żołnierzy i miejscowej ludności terenu Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej. Obejmuje okres od 29 lipca 1944 r od przybycia do Wierszy żołnierzy Polskich z puszczy Stołpecko – Nalibockiej i cały okres Powstania Warszawskiego z utworzeniem Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej oraz obecne upamiętnienie tego ważnego faktu historycznego.

Do oglądania wystawy zapraszamy od 1 sierpnia do końca września b. roku „Galeria Przystanek” na ul. Mickiewicza od Placu Wilsona w stronę Placu Inwalidów.

Jesteśmy pomysłodawcami wystawy i inicjatorami prezentowania jej w tym właśnie miejscu. Umożliwia to zaprezentowane działań powstańczych „Grupy Kampinos” AK. Wystawa uświetniając 68 rocznicę Powstania Warszawskiego, zapoznaje Warszawiaków z mało znanym im faktem, że w Powstaniu Warszawskim brały również udział oddziały z Puszczy Kampinoskiej.

Wystawę projektowali mjr Jerzy Koszada i Urszula Przymus.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Dzielnicy Żoliborz m. ST. Warszawy za sfinansowanie wykonania przez firmę plansz wystawowych.

26.V „Grenadier”

Sobotnie spotkanie w Cytadeli

26 maja 2012 r. na terenie Cytadeli Warszawskiej, godz. 12.00 rusza natarcie inscenizacji obrony Warszawy w 1939 roku. Czołgi przedzierają się przez barykady obrońców stolicy, dym zasnuwa pole walki.
Godz. 14.00 Powstanie Warszawskie i znów walka na ulicach mojego ukochanego miasta, młodzi ludzie idą po „wolność” i giną pod gradem kul.

Na trybunie honorowej obok Ministra Ciechanowskiego przedstawiciele jedyni wśród zaproszonych gości żołnierze Armii Krajowej „Grupy Kampinos”. Starzy weterani tamtych dni ze wzruszeniem patrzą jak młodzi ludzie z rekonstrukcji pokazują jak oni walczyli i ginęli za Polskę.

Pan Henryk Ratyński historyk „Grupy Kampinos” w swoim przemówieniu przypomniał jak chłopcy z lasu na rozkaz dowództwa zaopatrywali Powstanie w broń i amunicję a na „Dworcu Gdańskim” w dwudniowym boju poległo Ich 450. Przemówienie zakończył słowami „Bóg, Honor i Ojczyzna”

Relacjonuje por. Leszek Andrzej Mroczkowski
Prezes Środowiska „Grupa Kampinos” AK

12.V Opaleń

Dnia 12 maja w Środowisko „Grupy Kampinos” AK zorganizowało Ognisko Partyzanckie, przy współudziale Władz Dzielnicy Bielany i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, na polanie w Opaleniu.
W spotkaniu wzięli udział weterani „Grupy Kampinos” AK, oraz Młodzieżowa Grupa AK „Kampinos”.

Przy pomniku poległych partyzantów odśpiewano wspólnie Hymn Narodowy, złożono wieńce i zapalono znicze. Pan Henryk Ratyński opowiedział o tragicznych wydarzeniach z 28 stycznia 1944,  kiedy to Niemcy zajęli partyzancki magazyn broni w Opaleniu.    
Na uroczystość przybyli wiceburmistrz Gminy Bielany Pan Marek Lipiński oraz delegacja Dyrekcji Parku Narodowego.

Potem uczestnicy uroczystości śpiewali przy ognisku piosenki partyzanckie i piekli kiełbaski.

Tam też została zaprezentowana Młodzieżowa Grupa AK „Kampinos” która odbyła swoje pierwsze ćwiczenia z musztry oraz strzelania z broni pneumatycznej.

9.III Zebranie

9 marca 2012 r. w siedzibie Środowiska „Grupy Kampinos” AK w Warszawie przy ul. Wrzeciono 5a odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Środowiska. Asystę sztandarową stanowili rekonstruktorzy w umundurowaniu Armii Krajowej.

Porządek obrad obejmował m.in. sprawozdania: prezesa ppor. Leszka Mroczkowskiego, skarbnika i komisji rewizyjnej, a także wystąpienia: inspektora Okręgu Warszawa-Powiat mjr. Jerzego Koszady i prezesa Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej Urszuli Przymus. Po dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Środowiska „Grupy Kampinos” i dokonano wyboru nowego Zarządu w następującym składzie:

  • Prezes: ppor. Leszek Andrzej Mroczkowski
  • I Wiceprezes: Ryszard Piekarski
  • II Wiceprezes: por. Tadeusz Budzyński
  • Skarbnik: Irena Wróblewska
  • Sekretarz: Antonina Komorowska
  • Członek do zadań specjalnych: sierż. Stanisław Piotrkowski

Nowy Zarząd został zobowiązany przez uczestników zebrania do powołania Zespołu ds. Strony Internetowej. Zgłoszono też wniosek o powołanie Grupy Rekonstrukcji Historycznej przy Środowisku „Grupy Kampinos” AK.

5.III u Kardynała

Dnia 5 marca 2012 r. przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Grupa Kampinos“ Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej zostali przyjęci na audiencji przez Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. W trakcie spotkania wręczono ks. Kardynałowi obraz olejny namalowany przez por. Tadeusza Budzyńskiego przedstawiający apelowy Wierszach w czasie Mszy Świętej w 1944 roku.

CZYTAJ DALEJ