9.III Zebranie

9 marca 2012 r. w siedzibie Środowiska „Grupy Kampinos” AK w Warszawie przy ul. Wrzeciono 5a odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Środowiska. Asystę sztandarową stanowili rekonstruktorzy w umundurowaniu Armii Krajowej.

Porządek obrad obejmował m.in. sprawozdania: prezesa ppor. Leszka Mroczkowskiego, skarbnika i komisji rewizyjnej, a także wystąpienia: inspektora Okręgu Warszawa-Powiat mjr. Jerzego Koszady i prezesa Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej Urszuli Przymus. Po dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Środowiska „Grupy Kampinos” i dokonano wyboru nowego Zarządu w następującym składzie:

  • Prezes: ppor. Leszek Andrzej Mroczkowski
  • I Wiceprezes: Ryszard Piekarski
  • II Wiceprezes: por. Tadeusz Budzyński
  • Skarbnik: Irena Wróblewska
  • Sekretarz: Antonina Komorowska
  • Członek do zadań specjalnych: sierż. Stanisław Piotrkowski

Nowy Zarząd został zobowiązany przez uczestników zebrania do powołania Zespołu ds. Strony Internetowej. Zgłoszono też wniosek o powołanie Grupy Rekonstrukcji Historycznej przy Środowisku „Grupy Kampinos” AK.

Umieszczono w kategorii: WYDARZENIA, 2012 r.