„Pamięci tamtych dni…”

Zapraszamy do oglądania wystawy „Pamięci tamtych dni… 1944r.”

Wystawa na 20 dużych planszach obrazuje działania powstańcze, żołnierzy i miejscowej ludności terenu Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej. Obejmuje okres od 29 lipca 1944 r od przybycia do Wierszy żołnierzy Polskich z puszczy Stołpecko – Nalibockiej i cały okres Powstania Warszawskiego z utworzeniem Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej oraz obecne upamiętnienie tego ważnego faktu historycznego.

Do oglądania wystawy zapraszamy od 1 sierpnia do końca września b. roku „Galeria Przystanek” na ul. Mickiewicza od Placu Wilsona w stronę Placu Inwalidów.

Jesteśmy pomysłodawcami wystawy i inicjatorami prezentowania jej w tym właśnie miejscu. Umożliwia to zaprezentowane działań powstańczych „Grupy Kampinos” AK. Wystawa uświetniając 68 rocznicę Powstania Warszawskiego, zapoznaje Warszawiaków z mało znanym im faktem, że w Powstaniu Warszawskim brały również udział oddziały z Puszczy Kampinoskiej.

Wystawę projektowali mjr Jerzy Koszada i Urszula Przymus.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Dzielnicy Żoliborz m. ST. Warszawy za sfinansowanie wykonania przez firmę plansz wystawowych.

Umieszczono w kategorii: WYDARZENIA, 2012 r.