12.V Opaleń

Dnia 12 maja w Środowisko „Grupy Kampinos” AK zorganizowało Ognisko Partyzanckie, przy współudziale Władz Dzielnicy Bielany i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, na polanie w Opaleniu.
W spotkaniu wzięli udział weterani „Grupy Kampinos” AK, oraz Młodzieżowa Grupa AK „Kampinos”.

Przy pomniku poległych partyzantów odśpiewano wspólnie Hymn Narodowy, złożono wieńce i zapalono znicze. Pan Henryk Ratyński opowiedział o tragicznych wydarzeniach z 28 stycznia 1944,  kiedy to Niemcy zajęli partyzancki magazyn broni w Opaleniu.    
Na uroczystość przybyli wiceburmistrz Gminy Bielany Pan Marek Lipiński oraz delegacja Dyrekcji Parku Narodowego.

Potem uczestnicy uroczystości śpiewali przy ognisku piosenki partyzanckie i piekli kiełbaski.

Tam też została zaprezentowana Młodzieżowa Grupa AK „Kampinos” która odbyła swoje pierwsze ćwiczenia z musztry oraz strzelania z broni pneumatycznej.

Umieszczono w kategorii: WYDARZENIA, 2012 r.