11.XI Obchody Święta Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym w Izabelinie o godz. 10.00 odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę i poległych w jej obronie.

Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Środowiska „Grupa Kampinos” AK oraz wójt i radni gminni.

Po nabożeństwie złożono kwiaty i zapalono znicze przed tablicami pamiątkowymi na dzwonnicy oraz przed tablicą na ul. Leśnej – poświęconej pamięci spalonym żywcem w dniu 11 listopada 1943 r. przez niemieckich żandarmów matki pchor. Franciszka Sznajdra ps. „Dąb II” i właścicielki domu, Zofii Raciborskiej.

Dzisiaj miało też miejsce uroczyste otwarcie w Urzędzie Gminy wystawy obrazów kapitana Tadeusza Budzyńskiego i sali pamięci „Grupy Kampinos”.

Katarzyna Wojtak, Urząd Gminy Izabelin

Umieszczono w kategorii: WYDARZENIA, 2016 r.