25.IX Budy Zosine

25 września 2011 r. na cmentarzu w Budach Zosinych, na którym spoczywają partyzanci Grupy Kampinos polegli w ostatniej bitwie tego zgrupowania w 1944 roku, miała miejsce coroczna uroczysta Msza Św. z udziałem ich towarzyszy broni oraz licznych przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i organizacji, w asyście kompanii reprezentacyjnej wojska polskiego. Mszę celebrował ks. biskup Józef Zawitkowski.

Umieszczono w kategorii: WYDARZENIA, 2011 r.