28.VIII Wiersze, 72 rocznica Powstania Warszawskiego

Wystąpienie przy pomniku NIAPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ KAMPINOSKIEJ w Wierszach, na uroczystości upamiętnia 72 rocznicy Powstania Warszawskiego w dniu 28 sierpnia 2016 roku.

Szanowni Państwo !

Zebraliśmy się tutaj, w 72 rocznicę Powstania Warszawskiego, przy pomniku „Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej”, który dokumentuje, że w dwóch powstańczych miesiącach sierpień i wrzesień 1944 roku, była tu, podobnie jak w Warszawie, Wolna Polska . Był tu skrawek Ojczyzny, wyzwolony i broniony przez „Grupę Kampinos”, zgrupowanie Powstania Warszawskiego składające się z powstańczych oddziałów miejscowych oraz przybyłych z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oddziałów partyzanckich zgrupowania Stołpecko – Nalibockiego AK. Dokumentuje on również, że w Powstaniu Warszawskim, obok WARSZAWY, walczyła „NIEPODLEGŁA RZECZPOSPOLITA KAMPINOSKA”.

Spotykając się tutaj, w kolejne rocznice Powstania Warszawskiego, zwykle wspominaliśmy wydarzenia jakie doprowadziły do powstania „Grupy Kampinos” i jej szczegółowe działania. Myślę, że obecnie fakty te są już dość powszechnie znane, przypominamy je, w kolportowanej bezpłatnej broszurze. Dlatego dzisiaj, chciałbym zająć Państwa uwagę tylko tymi faktami, które, na tle historii Powstania Warszawskiego „Grupę Kampinos” wyróżniają.

  • Była jedyną dużą, bo liczącą ponad 2700 żołnierzy, jednostka bojową Powstania Warszawskiego, działająca przez cały okres Powstania na wyzwolonych własnymi silami ternach Puszczy Kampinoskiej, osłaniając Warszawę od północy i wspierając ją zbrojnie.
  • Była jedynym zgrupowaniem powstańczym w skład którego wchodziły liczące ok. 1000 partyzantów, oddziały piechoty i kawalerii, zgrupowania Stołpecko – Nalibockiego AK, przybyłych z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
  • Była jedyną dużą jednostką bojową Powstania Warszawskiego, która wykonała rozkaz gen. „Bora” z dn. 14 sierpnia 1944 r., kierując do Warszawy ok. 1000 dobrze uzbrojonych partyzantów.
  • Przeprowadziła ok. 50 akcji bojowych zabijając ok. 1300 nieprzyjaciół i ok. 470 raniąc. Składając ofiarę ok.770 poległych i ok. 588 rannych. Szczególnie spektakularne i efektywna było uderzenie na Truskaw, gdzie w nocy 2/3 września rozgromiono pułk RONA, znany z mordów grabieży i gwałtów dokonywanych na warszawskiej Ochocie. Była to największa klęska tych zbrodniczych oddziałów w Powstaniu Warszawskim, i przyczyniła się do zakończenia działalności bojowej oddziałów RONA.
  • Z 61 zrzutów alianckich dla Warszawy, 22 podjęła „Grupa Kampinos”, skąd do Warszawy dostarczane były przez oddziały odsieczy i specjalne oddziały transportowe „Grupy Kampinos”.
  • „Grupa Kampinos” była jedyną dużą jednostka bojowa Powstania Warszawskiego, która nie skapitulowała. Cały swój potencjał bojowy wykorzystała w ostatnie bitwie, stoczonej 29 września pod Jaktorowem. Była to największa bitwa partyzancka II wojny światowej, po tej stronie Wisły.
  • Teren zajmowany przez „Grupę Kampinos” był w czasie Powstania jedynym obok Warszawy, terenem wolnym od okupanta. Przyjęło się wówczas nazywać ten teren „Niepodległą Rzeczpospolita Kampinoską”, co zostało upamiętnione i udokumentowane, wzniesieniem w 2004 roku w Wierszach, pomnika „Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”.

Jest to 7 prawd historycznych, ważnych dla historii Powstania Warszawskiego, które niestety jeszcze nie zawsze są dostrzegane i należycie doceniane.

Będziemy je upowszechniać, aby uwzględniane były we wszystkich ważnych wydarzeniach, gdzie prezentowana jest historia Powstania Warszawskiego.

Zasługują na to żołnierze „Grupy Kampinos” i mieszkańcy „Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej” – spadkobiercy mieszkańców, którzy czynnie uczestniczyli w tych historycznych wydarzeniach.

Z tym postanowieniem, dziś w 72 rocznicę Powstania Warszawskiego, tu przy pomniku „Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, składamy Hołd wszystkim żołnierzom „Grupy Kampinos” i mieszkańcom „ Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”. Niech pozostaną w pamięci pokoleń.

Umieszczono w kategorii: WYDARZENIA, 2016 r.